Verkkokoulutus

Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

Mennään tunteisiin! Tunnetaitojen opettaminen yläkoulussa

Mennään tunteisiin! Tunnetaitojen opettaminen yläkoulussa

Huh, tunteita! Miten lasten tunnetaitoja ja itsesäätelyä voi tukea?

Huh, tunteita! Miten lasten tunnetaitoja ja itsesäätelyä voi tukea?

Lapsen tunnetaitojen tukeminen; ”Miten tätä lasta voi tukea, kun on nämä omatkin tunteet!”

Lapsen tunnetaitojen tukeminen; ”Miten tätä lasta voi tukea, kun on nämä omatkin tunteet!”