"Tunteet, tarpeet ja tunnetaidot liittyvät ihan kaikkeen, mitä vuorovaikutuksessa toisten kanssa tapahtuu"

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi on kouluttautunut jo yli 450 ammattilaista. Lue, miten toimintaterapeutit, opettajat, varhaiskasvattajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat lähteneet viemään koulutuksen antia työhönsä!

Työnantaja! Näin koulutus hyödyttää teitä!

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO) Jonna Ropponen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Ropponen ohjaa osana työtään tunnetaitoryhmiä eri ikäisille lapsille. Välillä hän ohjaa myös lasten ja vanhempien yhteisiä tunnetaitoryhmiä.

”LTTO-koulutus avasi minulle oven kohtaamisen maailmaan aivan erityisellä tasolla. Koulutuksessa pääsin työstämään omia kokemuksiani nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta ja näitä voimaannuttavia kokemuksia olen halunnut jakaa työssäni.”

”Miten mullistava voima myötätunnolla ja lempeällä, hyväksyvällä kohtaamisella on. On aina yhtä koskettavaa huomata, kuinka suuri tarve lapsilla on tulla kuulluksi ja nähdyksi – tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on ja saada huomiota osakseen.”

Sairaanhoitaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO) Mari Holmberg

Sairaanhoitaja, psykososiaalisen tuen vastuuhoitaja, LTTO Mari Holmberg työskentelee lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikössä Turussa. Työssään hän kohtaa syöpää sairastavia lapsia ja heidän koko perhettään.

”Oman ymmärryksen kasvattaminen tunteista ja tarpeista niiden takana on avannut ihan uudenlaisen oven perheiden maailmaan. Koen, että voin kohdata ja hoitaa perheitä nyt paremmin.”

”Oma olemus on ensimmäinen asia, jolla voi tuoda turvaa ja luottamusta tuntemiseen. Kun hoitaja uskaltaa sanoittaa ääneen tunteita, se usein helpottaa ja tukee koko perhettä. Lapsen lisäksi usein vanhemmat huokaavat, että just noin.”

Toimintaterapeutti, tanssinopettaja, LTTO Maria Luovila

Toimintaterapeutti, tanssinopettaja ja tunnetaito-ohjaaja Maria Luovila hyödyntää koulutuksesta saamiaan oppeja osana kaikkea työtään.

”Olen valmiimpi ja avoimempi kohtaamaan erilaisia tunteita niin itseltäni kuin muiltakin.”

Koulutus on tuonut rauhaa olla läsnä muuttuvissa tilanteissa, riittävyyden tunnetta, ja myös valtavan määrän ihan konkreettista tietoa.

”Läsnäolon ja hyväksymisen taidot ovat korostuneet omassa tekemisessä. Koulutus on antanut varmuutta omista toimintatavoista, arvostusta omaa tekemisen tapaa kohtaan.”

Luokanopettaja, LTTO Minna Perkiö

Luokanopettaja Minna Perkiölle tunnetaidot ovat kasvaneet tärkeäksi työkaluksi lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyyn.

”On ollut kiehtovaa huomata, miten tunteet, tarpeet ja tunnetaidot liittyvät oikeastaan ihan kaikkeen, mitä vuorovaikutuksessa toisten kanssa tapahtuu.”

Perkiö tukee lasten tunnetaitojen kehittymistä osana perusopetusta, valinnaisaineena ja myös erilaisten tapahtumien kautta.

”Mulle isoin juttu tunnetaito-ohjaajan koulutuksessa oli oppia huomaamaan, mitä mun sisällä erilaisissa tilanteissa tapahtuu. Löytää oma voima ja omat rajat. Samalla tulin myötätuntoisemmaksi sille, mitä kollegoiden ja oppilaiden sisällä erilaisissa tilanteissa tapahtuu.”

Sijaisäiti, LTTO Katri Filppula

Katri Filppulan perhe on toiminut useita vuosia päivystysperheenä lastensuojelussa.

”Syvimmillään meidän työssä on kyse turvan luomisesta, siitä, että lapsi tuntee, että saa tulla ulos suojakuorestaan ja purkautua turvallisesti. Tähän ei voi lasta hoputtaa, vaan lapsi tuottaa omilla ehdoillaan ja keinoillaan sen, mitä pystyy. Tätä koulutus vahvisti paljon.”

Kun erilaiset, hankalatkin tunteet hyväksyy ensin itsessään, ne hyväksyy paremmin myös toisessa.

”Tärkeä kysymys onkin, pystynkö minä aikuisena ottamaan vastaan lapsen tunteita. Uskallanko kohdata niitä yhdessä lapsen kanssa, vai yritänkö ohittaa tai hillitä lasta kokemasta tunteita?”

S2-opettaja, LTTO Tiina Santos

LTTO, S2-opettaja Tiina Santos opettaa suomea toisena kielenä helsinkiläisessä peruskoulussa.

Hänen oppilaansa ovat maahanmuuttajataustaisia, ja osalla lapsista on takanaan myös traumaattisia kokemuksia kotimaastaan tai pakomatkasta Suomeen. Tunnetaitoryhmissä on korostunut tunteiden turvallinen tutkiminen kuvallisen ja kehollisen kommunikaation avulla.

”Kun tällainen lapsi saa mahdollisuuden tulla kosketetuksi läsnäololla, huomatuksi lämmöllä ja turvatuksi rajoilla ja turvallisella kouluympäristöllä, hän alkaa voida paremmin.”

Katso video! Mitä LTTO-koulutus antaa eri ammattilaisille?

Millainen on matka Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettaja, LTTO Sirpa Ruohonen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaja, LTTO Sirpa Ruohonen ohjaa tunnetaitoja omalle eskariryhmälleen, jatkossa mahdollisesti myös muille yksiköstä kootuille ryhmille.

”Lasten tunnetaito-ohjaajana lapsen itsetunnon, oman itsen hyväksynnän ja pystyvyyden korostaminen turvallisessa ilmapiirissä on tämän koulutuksen myötä tullut missioksi työssäni. Kuinka hyvältä tuntuukaan, kun saa kehuja ja kannustusta siitä, että riittää sellaisena kun on ja yhdessä pystymme kyllä vaikka mihin.”

”Tiedostan oman ammattialani tärkeyden ja olen oppinut arvostamaan työtäni entistä enemmän LTTO-koulutuksen myötä.”

Koulunkäynninohjaaja, LTTO Sari Mäkinen

Koulunkäynninohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Sari Mäkinen työskentelee alakoululla Kangasalla.

”Koulunkäynninohjaajan työ on oppimisen, oman toiminnan, vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten taitojen ohjaamista. Työkuvassani nämä kaikki palaset on liimattu toisiinsa tunnetaitojen oppimisen ohjaamisella.”

”Tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan olla kanssakulkijana lapsen rinnalla vaikeissa ja haastavissa hetkissä. Tukea lasta kohtaamaan elämäänsä aitona ja rehellisenä. Etsiä heidän kanssaan kullekin omia keinoja kasvaa tuntevaksi ja aidoksi elämän koukeroita ihmetteleväksi ja ihastelevaksi vahvaksi omaksi itsekseen.”

 

Pienryhmäkodin työntekijä, LTTO Kaisa-Riikka Karhu

”Me selvitään tästä yhdessä.” Se on ehdottomasti se suurin juttu. Hyväksyvä ote ja katse on kuin syli, johon jokainen kaipaa silloin tällöin.”

”Yksilötasolla ohjaan tunnetaitoja mutta kiinnostus ryhmässä yhdessä toimimista ja tekemistä kohtaan on alkanut herätä. Työryhmässä mietitään, mistä kukakin hyötyisi ja sitten alan työstää, kuinka voitaisiin lapsen tai nuoren kanssa alkaa käydä asioita läpi.”

”Tässä työssä tunnetaito-ohjaajan askeleet ovat pieniä mikroaskelia tunteiden kentällä, mutta kun niitä tulee monia ja näkee askelten polun johtaneen siihen, että tunne tulee ulos sanana eikä hallitsemattomana tekona, tulee vahva tarve juhlia. Olet päässyt eteenpäin, jee! Se on suuri juttu!”

Lue lisää koulutuksista

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Alkavat koulutukset

Alkavat koulutukset

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset