Ohjaajakoulutus on kokemuksellinen matka itseen ja ammatilliseen kehitykseen

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista kokemuksellisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 op ja koostuu seitsemästä koulutusjaksosta, etätehtävistä, verkko-oppimisympäristön materiaaleista, pienryhmätapaamisista ja lopputyöstä.

”Olen kokenut oppineeni nyt enemmän kuin monen edeltävän vuoden aikana yhteensä.” 

Matka itseen ja omiin tunteisiin

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehityspoluista ensimmäinen on henkilökohtainen matka omiin tunteisiisi ja niiden syntyjuuriin sekä omiin, jo olemassa oleviin tunnetaitoihisi. Sen tarkasteluun, miten olet oppinut toimimaan omien ja toisten tunteiden kanssa.

Keskeisessä osassa on löytää yhteys aidompaan itseen ja omiin tunteisiin, tarpeisiin ja rajoihin, ja vahvistaa niitä palvelevia tunnetaitoja.

”Ajattelin, että olen oppinut itsestäni psykoterapiassa käydessäni jo todella paljon, enkä osannut aavistaakaan, miten paljon tulisin vielä oppimaan.”

Ammatillinen oppiminen ja omaan työhön integroiminen

Toinen polku on ammatillinen – opit ymmärtämään lapsen tunne-elämän kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, tunteiden neurobiologiaa sekä tunteiden ja tarpeiden suhdetta.

Pääset kehittämään kohtaamisen ja ohjaamisen taitojasi kokemuksellisesti ja monimenetelmällisesti. Tämän kaiken tulet vuoden aikana integroimaan osaksi omaa työnkuvaasi.

”Koulutuksesta on hyötyä myös esimiestyöhöni, sillä työhöni liittyy voimakkaita tunteita käsittelevien aiheiden käsittely niin itsessäni kuin työntekijöissä.”

2 Koulutuspolkua - itseen ja ammatillisuuteen

7 Kokemuksellista koulutusosiota

200 Sivua sisältävä ohjaajan käsikirja

20 000 LTTO-ohjausta saanutta lasta

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus sisältää lisäksi seuraavat, vierailevien asiantuntijoiden pitämät tiiviskoulutukset:

  • Draaman menetelmien peruskoulutus verkkototeutuksena
  • Myötäelävän, tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet NVC-prosessiin pohjautuen
  • Kokemuksellisen verkko-opetuksen tunteiden kehollisesta kohtaamistekniikka EFT:stä

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa saat myös

  • 200-sivuisen, uudistetun Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, joka sisältää yli 100 ainutlaatuista, monimenetelmällistä tunnetaitoharjoitusta sekä tärkeimpiä näkökulmia eri menetelmistä
  • runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti töissäsi
  • henkilökohtaiset kirjalliset palautteet pääkouluttajaltasi laajimmasta välitehtävästä ja lopputyöstäsi
  • ohjausta lopputyösi tueksi
  • pienryhmän vertaistuen koko koulutuspolkusi ajan

Koulutuksessa hyödynnät kolmen tason oppimista

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa käytetään ohjatusti eri aisteja ja aktivoimme eri tiedonkäsittelyn tasoja kokiessamme ja sisäistäessämme oppimaamme. Tämä avaa ja vahvistaa myös tunnekehoyhteyttämme.

Oppimistasi tuetaan mm. luovalla tunnetyöskentelyllä, kehollisella, liikkeellisellä ja mielikuvallisella työskentelyllä, myönteisellä kosketuksella, tietoisuus- ja hengitysharjoituksilla sekä musiikilla ja kirjoittamisella.

Koulutus nojaa oppimisen kolmeen tasoon – sensoriseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen – ja ilmaisullisten terapioiden psykofyysisen teoriaan (ETC, Expressive Therapy Continuum, Lusebrink 1990).

 

 

Aivotutkimus todentaa: Tunteet ohjaavat kaikkea oppimista

Katso aivotutkija Minna Huotilaisen haastattelu koulutuksessa käytettävistä oppimisen menetelmistä.

”Kontaktipäivillä vuorotelleet teoria- ja kokemukselliset osuudet olivat nerokkaasti limitetyt ja ne tukivat vireystason ylläpitämistä ja oppimista.” 

Tunnetaidot ammattilaisten tukena - mitä LTTO koulutus antaa?

S2-opettaja Tiina Santos, toimintaterapeutti Essi Vaskiranta ja sairaanhoitaja, psykososiaalisen tuen vastuuhoitaja Mari Holmberg kertovat videolla, mitä koulutus on heille ammattilaisina antanut.

Osallistujan omat kokemukset, oivallukset ja niistä jakaminen ovat tärkeä osa oppimista

Työskentelemme koulutuksessa yksin, pareittain ja pienryhmissä ja koko ryhmänä.

Näin voimme laajentaa omaa näkökulmaamme, saada vertaistukea, ryhmäytyä syvemmin ja rohkaistua käyttämään luovia ja toiminnallisia menetelmiä myös ohjaustyössä.

”Ryhmän yhteys ja yhteisöllisyys on jotain aivan upeaa!”

Voimaannuttava koulutusmatka

Oman kokemuksellisuuden kautta koulutus toimii voimaannuttavana prosessina – se tukee myös työssä jaksamista ja henkilökohtaisissa ihmissuhteissa kehittymistä.

Kaiken kaikkiaan uskomme, että koulutusvuosi tulee olemaan sinulle, perheellesi ja ihmissuhteillesi ymmärrystä ja yhteyttä kasvattava sekä voimia antava. Sen olemme todistaneet jo yli kolmenkymmenen koulutusryhmän kanssa kuuden vuoden ajan!

”En varmaan ole koskaan käyttänyt rahojani näin hyvin! KIITOS! <3”

Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan jo tänään!

Sisältö ja tavoitteet

Sisältö ja tavoitteet

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset

Kouluttajat

Kouluttajat

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää