Tunnetaidot opitaan ennenkaikkea mallista

Tunnetaitoja ei opita neuvomalla eikä käskemällä. Ne rakentuvat meihin jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista. Mallista. Seuraamalla elämää ympärillämme.

Siksi on tärkeää, millaiset tunnetaidot sinulla lapsen kanssa toimiessasi on ja miten niitä käytät.

Lue juttu tunnekasvatuksesta!

Kokemista, elämistä ja mallintamista

Lapsi oppii tunnetaitoja kokemalla, elämällä ja mallintamalla aikuisia sekä ikätovereitaan.

Tätä tapahtuu väistämättä niin hyvässä kuin pahassa, halusimme sitä tai emme.

Tarkoituksellisessa tunnetaitojen opettamisessa on kyse erityisten taitojen omakohtainen kokeminen oppimistilanteessa ohjatusti.

Juuri kokemuksellisuus ja toisto ovat tunnetaitojen kohdalla ensiarvoisen tärkeitä taitojen juurruttamiseksi.

Toistoista kasvaa arjessa käytettävät taidot

Hermoyhteydet vahvistuvat aivoissa vain niiden käyttämisen myötä. Mitä enemmän opeteltavaa asiaa toistetaan, sitä vankempi hermoyhteys sen ympärille rakentuu.

Sitä varmemmin taito on otettavissa käyttöön arjen tilanteissa.

Jos harjoite jää vain yhteen tai muutamaan kertaan, ei vahvistumista pääse tapahtumaan. Silloin taito ei ole voimakkaan tunteen herätessä käytettävissä.

Mitä haastavampi tunne, sen enemmän se vaatii harjoittelua.

Tuntemista kiirehtimättä

Olennaista on opettaa lapsi ja nuori kohtaamaan ja hyväksymään vaikeakin tunne ainakin hetken sellaisenaan, pyrkimättä miellyttävään olotilaan liian nopeasti.

Tunteet meissä eivät lakkaa olemasta kieltämällä, vaan ne haihtuvat rehellisen kohtaamisen kautta.

Se tarkoittaa, että keholliset tuntemukset ja tuomitsevatkin ajatukset otetaan vastaan. Muuten tunteen tärkeät viestit tarpeista voivat jäädä kuulematta.

Lapsella tässä korostuu tietenkin aikuisen kanssasäätelyn merkitys ja lapsen kuulemisen taidot.

 

 

Kun pystymme, voimaannumme!

Tavoitteellisessa tunnetaitojen opettamisessa on kyse yhdessä tutkimisesta turvallisesti, ohjattujen harjoitteiden ja avoimen keskustelun kautta.

Kun lapsi tai nuori askel kerrallaan käyttää oppimiaan taitoja, hän hoksaa omaa vaikutusmahdollisuuttaan syvemmin.

Minä pystyn! Tämän kokemuksen kautta lapsi voimaantuu ja minäpystyvyyden kokemus vahvistuu.

Elämä tunteineen on melko upea retki!

Lue lisää perustunteista ja tunnetaidoista

Tunteet

Tunteet

Perustunteet

Perustunteet

Tunnetaidot

Tunnetaidot

Lue artikkeleita tunteista

Lue artikkeleita tunteista