Yksi vuosi, seitsemän koulutusosiota

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa on seitsemän lähiosiota (kukin 2-3 päivää), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi.

Koulutusosioiden väleissä on 1-3 etätehtävää ja pienryhmätapaamisia.

Osana lopputyötäsi pääset harjoittelemaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille tai nuorille ryhmämuotoisesti.

Tunnetaito-ohjaajan koulutuksen työmäärä vastaa 40 opintopistettä.

”Oppimistani on ehdottomasti tukenut taitavasti suunnitellut kontaktipäivät sekä etätehtävät.”

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen osiot

1.osio TUNTEET, TARPEET JA TUNNETAIDOT (3 päivää)

 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Mieli ja keho tunnetietoisuudessa
 • Tunnetilanteissa toimiminen ja emotionaalinen turva
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2.osio TUNNE-ELÄMÄN KEHITTYMINEN JA SISÄINEN LAPSI  (2 päivää)

 • Lapsen tunne-elämän portaiden kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni

3.osio LAPSUUSKOKEMUSTEN VAIKUTUS  (2 päivää)

 • Stressinsäätely ja tunteet
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen
 • EFT eli Emotional Freedom Technique. Kouluttajana Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta.

4.osio TUNNE- JA TARVELÄHTÖINEN VUOROVAIKUTUS  (2 päivää)

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen
 • Kouluttajana Sara Hellsten

5.osio TUNNETAITOJEN OHJAAMINEN JA DRAAMAN MENETELMÄT  (3 päivää)

 • Ohjaajana toimiminen, ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet
 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä – miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Nuorten ryhmien ohjaaminen
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman hyödyntäminen tunnetaito-ohjauksessa, Leena Ylimäki

6.osio OHJAUSHARJOITTELU JA SATUHIERONTA  (2 päivää)

 • Ohjausharjoittelut
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Satuhieronta ja hyväksyvä myönteinen kosketus

7.osio LOPPUTYÖT JA KOULUTUKSEN PÄÄTÖS  (2 päivää)

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen luovan ja kehollisen työskentelyn kautta
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Tavoitteena ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisen kasvun kaunis noste

Tunnetaito-ohjaajan koulutuksellamme on kaksi tavoitetta:

Tahdomme koulutuksella ensinnäkin antaa sinulle konkreettisia työkaluja ja toimivia malleja, joilla voit tukea lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistumista luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen.

Toisekseen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa omia tunnetaitojasi. Koulutus on henkilökohtaisen, omiin tunteisiin tutustumisen ja siihen liittyvän kasvuprosessin kautta usein voimaannuttava ja toimii siten myös työssäjaksamisen tukena.

Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä  – niin tavoitteellisissa ohjaushetkissä kuin lyhyissä kohtaamisen hetkissä.

”Kun tarpeet ja tunteet myötätunnolla ensin selkiytyvät, voi sen jälkeen jämäkämmin kulkea kohti sitä, että oma hyvinvointi kasvaa.”

Lue lisää tunnetaito-ohjaajaksi kouluttautumisesta ja hae mukaan jo tänään!

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset

Lue lisää kouluttajista!

Lue lisää kouluttajista!

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Katso alkavat koulutukset!

Katso alkavat koulutukset!