Yksi vuosi, seitsemän koulutusosiota

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa on seitsemän lähiosiota (kukin 2-3 päivää), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi.

Koulutusosioiden väleissä on etätehtäviä ja pienryhmätapaamisia.

Osana lopputyötäsi pääset harjoittelemaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille tai nuorille ryhmämuotoisesti.

Tunnetaito-ohjaajan koulutuksen työmäärä vastaa 40 opintopistettä.

”Oppimistani on ehdottomasti tukenut taitavasti suunnitellut kontaktipäivät sekä etätehtävät.”

Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen osiot

1.osio TUNTEET, TARPEET JA TUNNETAIDOT (3 päivää)

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2.osio TUNNE-ELÄMÄN KEHITTYMINEN JA SISÄINEN LAPSI  (2 päivää)

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat
 • Tunne-elämän kehitystä vakauttavat sekä myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

3.osio LAPSUUSKOKEMUSTEN VAIKUTUS  (2 päivää)

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

4.osio TUNNE- JA TARVELÄHTÖINEN VUOROVAIKUTUS  (2 päivää)

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen
 • Kouluttajana Sara Hellsten

5.osio TUNNETAITOJEN OHJAAMINEN JA DRAAMAN MENETELMÄT  (2 päivää)

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (Leena Ylimäki verkkomateriaalin kautta)

6.osio OHJAUSHARJOITTELUT  (2 päivää)

 • Ohjausharjoittelut
 • Ohjaajatyöskentelyn syventämistä
 • Hyväksyvä, myönteinen kosketus

7.osio LOPPUTYÖT JA KOULUTUKSEN PÄÄTÖS  (2 päivää)

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen luovan ja kehollisen työskentelyn kautta
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Tavoitteena ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisen kasvun kaunis noste

Tunnetaito-ohjaajan koulutuksellamme on kaksi tavoitetta:

Tahdomme koulutuksella ensinnäkin antaa sinulle konkreettisia työkaluja ja toimivia malleja, joilla voit tukea lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistumista luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen.

Toisekseen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa omia tunnetaitojasi. Koulutus on henkilökohtaisen, omiin tunteisiin tutustumisen ja siihen liittyvän kasvuprosessin kautta usein voimaannuttava ja toimii siten myös työssäjaksamisen tukena.

Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä  – niin tavoitteellisissa ohjaushetkissä kuin lyhyissä kohtaamisen hetkissä.

”Kun tarpeet ja tunteet myötätunnolla ensin selkiytyvät, voi sen jälkeen jämäkämmin kulkea kohti sitä, että oma hyvinvointi kasvaa.”

Lue lisää tunnetaito-ohjaajaksi kouluttautumisesta ja hae mukaan jo tänään!

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset

Lue lisää kouluttajista!

Lue lisää kouluttajista!

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Katso alkavat koulutukset!

Katso alkavat koulutukset!