Hyvinvointia ja sujuvuutta koko työyhteisölle!

Työntekijäsi on hakemassa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Onneksi olkoon! Näin työyhteisönne hyötyy työntekijänne kouluttamisesta!

Koulutus tuo pysyvää muutosta!

1. Käytännön taitoja terapia-, kasvatus- ja opetustavoitteiden tueksi

Tunteet ohjaavat kaikkea oppimistamme!

Koulutuksesta työntekijäsi oppii vaikuttamaan tunteisiin niin, että työn tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu.

Työntekijäsi saa selkeät raamit, menetelmät ja keinot sekä ymmärrystä ja varmuutta tunteiden kohtaamiseen ja tunnetaitojen vaikuttavaan opettamiseen.

Koulutuksessa opeteltavat monimenetelmälliset keinot pohjautuvat alan tutkimustietoon ja käytännön hyväksi havaittuihin kokemuksiin.

2. Selvä kilpailuetu

Tunnetaitoihin koulutettu työntekijä on selkeä kilpailuetu. Niin vahvasti tunteet vaikuttavat kaikkeen kohtaamiseen, oli kyse sitten oppimisesta, yhteistyön synnyttämisestä, hoitotoimenpiteistä tai kuntoutustavoitteiden saavuttamisesta.

Tieto siitä, että päiväkodissa tai terapiayrityksessä on aiheeseen erityisesti koulutettu työntekijä, voi olla ratkaiseva tekijä erilaisissa valintatilanteissa.

Koulutuksen käynyt työntekijä saa myös graafisen LTTO-merkin osaamisestaan.

3. Vahva viesti arvoista

Työntekijäsi kouluttaminen on myös keino kertoa yksikkönne arvoista vahvasti ulospäin.

Kunta, koulu, päiväkoti tai terapiayritys, jonka työntekijä toimii koulutettu Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana, viestii työyhteisönne kyvystä vastata ajan vaateisiin ja lasten ja vanhempien tarpeisiin arvostavasti.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaan liitetään myös syvempiä välittämisen arvoja. Koulutus on pitkä ja vaativa täydennyskoulutus, ja sen tunnettuus on kasvanut aina vuodesta 2015 saakka.

4. Lasten ja nuorten hyvinvointi kasvaa

Tunnetaitojen opettelun vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat merkittävät: lasten ja nuorten itsetunto ja -ilmaisu vahvistuvat, sosiaaliset taidot ja empatiakyky kasvavat ja kiusaaminen vähentyy.

Tunnetaitojen opetteleminen lisää myös lasten ja nuorten sekä lapsiryhmien levollisuutta, lasten kärsivällisyyttä ja malttia sekä myös oppimisrauhaa.

Kysely vahvistaa: Tunnetaitojen harjoittelu tuo levollisuutta lapsiryhmiin

5. Tunnetaitoja suoraan arkeen

Osana koulutuksen lopputyötä työntekijäsi toteuttaa 8-10 tapaamiskerran tunnetaito-ohjauksen lapsille tai nuorille.

Tällaisten ryhmien ja yksilötapaamisten kautta on opetettu tunnetaitoja jo tuhansille lapsille Suomessa!

Ryhmä voidaan koota myös jonkin, työyhteisössänne havaitun erityistarpeen ympärille. Tämä kasvattaa työyhteisönne keinoja vaikuttaa nopeastikin arjessa havaittuihin haasteisiin lapsia ja nuoria arvostavalla ja tukevalla tavalla.

6. Keinoja hallita kuormittumista

Koulutus vähentää työntekijän kuormittumista, sillä koulutus tuo ohjaajille käytännön taitoja ja varmuutta selviytyä tunteikkaista ja haastavistakin tilanteista lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen avulla hankalia tilanteita on helpompi käsitellä ja lasta tai nuorta on helpompi tukea hänen kasvussaan.

7. Inspiroitumista omasta työstä!

Omien tunnetaitojen vahvistaminen ja tunnetaitojen tukeminen työssä vaikuttavat selvästi työntekijäsi hyvinvointiin.

Tunnetaitotyön myötä ohjaajat kokevat työnsä selvästi merkityksellisemmäksi.

”Ellen olisi opiskellut tunnetaito-ohjaajaksi, en olisi löytänyt näin innoittavaa ja palkitsevaa työtä, ja se on vaikuttanut huomattavan paljon omaan työssäjaksamiseeni!”

8. Tukea koko työyhteisöön

Yhden työntekijän kouluttautuminen vaikuttaa koko työyhteisöönne.

Tunnetaitava kollega tuo mallia, tietoa ja vinkkejä tunnetaitojen tukemiseen, niiden merkitykseen osana kohtaamistaitoja ja havainnollistaa usein omalla työllään niiden merkitystä työn tavoitteiden saavuttamisessa.

Ehkä nähdään pian isommalla joukolla koulutuksessa!

9. Anna vaikutusten levitä!

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajat voivat tehdä myös kiertävää työtä. He voivat käydä eri kouluilla tai päiväkotiryhmissä ohjaamassa tunnetaitoryhmiä ja tukemassa vanhempia lastensa tunne-elämän haasteissa.

On kuitenkin huomattava, että Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi voi kouluttautua vain vuoden koulutuksen kautta, eikä valmistunut ohjaaja ole oikeutettu kouluttamaan muuta henkilökuntaa ohjaajatyöhön.

Järjestämme tilauksesta myös koko henkilökunnallenne tunnetaitokoulutusta! Kysy lisää!

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin?

Otathan pian yhteyttä

koulutus(at)tunnejataida.fi

Nähdään koulutuksessa!

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset

Tutustu kouluttajiin!

Tutustu kouluttajiin!

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Kokemuksia tunnetaito-ohjaajuudesta

Katso alkavat koulutusryhmät!

Katso alkavat koulutusryhmät!