LTTO jättää pysyvän jäljen: Tunnetaitojen tukeminen juurtuu osaksi työtä

Työnantajan ja työyhteisön rooli tunnetaitojen tukemisessa on erittäin merkittävä, valmistuneet ohjaajat kertovat Tunne & Taidan tuoreessa kyselyssä.

Yhdeksän kymmenestä Lasten tunnetaito-ohjaajasta (LTTO) kertoo, että tunnetaitojen tukeminen on juurtunut melko (41%) tai erittäin paljon (51%) osaksi omaa työnkuvaa.

Tiedot selviävät Tunne & Taidan tekemästä kyselystä, johon vastasi 79 Lasten tunnetaito-ohjaajaa. Ensimmäiset ohjaajat ovat valmistuneet 2016, ja nyt LTTO-koulutuksesta on valmistunut jo yli 300 ohjaajaa.

Juurtumista on tukenut koulutuksen omakohtaisuus, perusteellisuus, koulutuksen materiaalit ja mahdollisuus lisäkoulutukseen ja vertaistukeen toisten valmistuneiden ohjaajien kanssa, vastaajat kertovat.

”Oma kokemuksellinen oivaltaminen ja jano kohdata itseni aidosti ja rehellisesti. Kaikki työkalut mitä siihen olen koulutuksessa saanut. Kun osaan kohdata itseä on toisen kohtaaminen luontevaa ja tulee vähän niin kuin bonuksena päälle.”

Juurtumista on motivoinut myös muutos, mitä koulutuksessa ja siihen kuuluvassa lopputyössä näkee itsessään ja lapsissa tapahtuvan.

”Omakohtainen kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä tunnetaitojen kehittymisen myötä on juurruttanut ne osaksi opettajuuttani. Lasten hyvinvoinnin näkyvä lisääntyminen ja kouluviihtyvyyden, oppimisen/olemisen ilon kasvaminen tunnetaitojen opettelun kylkiäisenä.”

Eikä motivoivia tilaisuuksia harjoitteluun useinkaan puutu. Arkemme on tunteita ja tunnetaitojen käyttöä täynnä – ja niitä on läsnä jokaisessa kohtaamisessa.

”Tilanteita tulee päivittäin, jossa lapsi tarvitsee peiliä omille tunteille ja tarpeille, joten sitä kautta harjaantuu taidot.”

”Jatkuva harjoittelu arkisissa tilanteissa tukee.”

”Taitojen juurtumista on tukenut jatkuva vuorovaikutustyöskentely lasten kanssa.”

 

Kiitos, työnantaja ja työkaverit tuestanne! Sitä tarvitaan, jotta rutiinit voivat muuttua

Myös työnantajan ja työyhteisön rooli tunnetaitojen juurtumisessa osaksi arkea on erittäin merkittävä, valmistuneet ohjaajat kertovat.

”Tiimin tuki ja kiinnostus, lasten innostus ja nähdyt tulokset ja kehitys lapsissa.”

”Työnantajan tuki ja kannustus, mahdollisuus pitää ryhmiä ja käyttää omaa osaamista työarjessa.”

”Työyhteisössä kulttuuri, johon kuuluu tunnetaitojen opetus. Rehtorin tuki tuntiresurssien jakamisessa. Vanhempien kiinnostus ja tuki tunneasioita kohtaan. Yhdessä tekeminen (luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologi, kuraattori, tsemppari) toisen aikuisen kanssa.”

Juurtumista on puolestaan heikentänyt etupäässä töissä koettu kiire, resurssien tai tuen puute.

Jos tukea on vähän ja kiirettä paljon, on riski luisua toimimaan niillä vanhoilla tavoilla, joita on aiemmin käyttänyt, monet vastaajista kertovat.

”Kiireinen arki on se isoin este. Koska uusien taitojen ja tapojen juurruttaminen vie aikaa ja siihen pitää panostaa.”

Moni kiittelikin kyselyssä saavansa tukea Tunne & Taidan verkkosivustosta, valmistuineiden ohjaajien omasta Facebook-ryhmästä ja Tunne & Taidan järjestämistä lisäkoulutupäivistä – ja niitä kaivataan selvästi lisää!

***

Seuraa Tunne & Taidaa somessa!

Facebook: Facebook.com/tunnejataida

Instagram: instagram.com/tunnejataida

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbQsRYTnJwHV2Q5SFgTIm6w/videos

 

Lue myös nämä

”Tukee opettajan jaksamista” – Mikkelistä vahva viesti LTTO-koulutuksen annista

Artikkelit

”Tukee opettajan jaksamista” – Mikkelistä vahva viesti LTTO-koulutuksen annista

Kun yhteistä kieltä ei ole – traumataustaisen lapsen ryhmään tulo voi herättää ammattilaisessakin epävarmuutta

Artikkelit

Kun yhteistä kieltä ei ole – traumataustaisen lapsen ryhmään tulo voi herättää ammattilaisessakin epävarmuutta

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa

Artikkelit

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa