Kirjoittaja Inkeri Meriluoto, Kuvat Pihla Liukkonen/Kontrastia

”Tukee opettajan jaksamista” – Mikkelistä vahva viesti LTTO-koulutuksen annista

”Myös huoltajilta on tullut positiivista palautetta siitä, miten opettaja kohtaa oppilaat ja millainen luokan ilmapiiri on”, rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen Mikkelistä kertoo kokemuksista Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta.

Mikkelissä on jo usean vuoden ajan tuettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia kouluttautumaan Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajiksi (LTTO).

Yhteensä LTTO-koulutuksen käyneitä ammattilaisia on Suomessa jo yli 600, ja pelkästään Mikkelissä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajiksi valmistuneita ala- tai yläkoulun sekä sairaalakoulun opettajia jo kymmeniä.

Panostus sopii Mikkeliin, jossa on jo vuosien ajan panostettu vahvasti lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.

”On kyllä tullut selväksi, että koulutus on hyvä!” kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö ja opettajien kouluttautumista koordinoiva Aila Marjamaa toteaa.

”Työnkuvaani (ja itseeni) tunnetaitojen tukeminen on jättänyt pysyvät jäljet, ja se jos mikä on ihanaa.”

KOULUTUSPALAUTE MIKKELIN LTTO-RYHMÄSTÄ


Samaa sanovat myös mikkeliläiset rehtorit Vesa Räsänen ja Hanna-Kaisa Pylkkänen, joiden kouluista on ollut useita opettajia LTTO-koulutuksessa.

”Koulutus on selvästi vahvistanut opettajan kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten lasten kanssa toimitaan ja miten tunteita tulisi huomioida arkisessa työssä. Anti ei rajoitu vaan yksittäisiin tunnetaitotunteihin vaan antaa eväitä myös ihan siihen perustyöhön”, Moision ja Olkkolan koulun rehtori, Mikkelin Tulevaisuuden koulu -ohjausryhmän puheenjohtaja Hanna-Kaisa Pylkkänen sanoo.

”Opettajat haluavat konkreettisia työkaluja työhönsä ja tukea työssäjaksamiseen, uusia ideoita, keinoja. Koulutukseen osallistuneet ovat selvästi saaneet lisää pelimerkkejä näihin asioihin”, Lähemäen koulun rehtori Vesa Räsänen sanoo.

”Myös opettajien oppilaiden huoltajilta on tullut positiivista palautetta siitä, miten opettaja kohtaa oppilaat ja millainen luokan ilmapiiri on”, Pylkkänen jatkaa.

Koulutus tukee opettajan työssäjaksamista

Kehittämispäällikkö Marjamaa nostaa esiin vaikutukset opettajien työhyvinvointiin.

”Olen kuullut, miten merkittävä vaikutus koulutuksella on ollut opettajan työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Opettajan työ on todella haastavaa ja haasteellista, joten on tärkeää, että koulutus tukee myös opettajan omaa jaksamista ja minäpystyvyyttä taitojen ja ymmärryksen lisäämisen ohella.”

”Myös oma työssäjaksaminen on parantunut, koulutus on tuonut selkeyttä omien tarpeiden tunnistamiseen ja rajojen asettamiseen.”

KOULUTUSPALAUTE MIKKELIN LTTO-RYHMÄSTÄ


Rehtori Pylkkänen toteaa, että LTTO-koulutus vaatii opettajalta sitoutumista koulutukseen myös koulutuspäivien ulkopuolella.

”Tämä on kaikkein pitkäkestoisin ja siinä mielessä vaikuttavin täydennyskoulutuksemme. Se vahvistaa sitä, ettei tunteista puhuta vasta silloin, kun kriisi on jo päällä, vaan niistä puhutaan jo silloin kun kaikki on hyvin.”

Lue lisää LTTO-koulutuksen vaikutuksista koettuun työssäjaksamiseen!


Ryhtiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen integrointiin koulutyöhön

Lähemäen alakoulu on tällä hetkellä Mikkelin suurin alakoulu. Koulun rehtori Vesa Räsänen kokee, että Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksella on ollut oma merkityksensä siinä, miten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus on tullut rakenteelliseksi osaksi koulun opetusta ja toimintaa.

”Se on selvästi tuonut ryhtiä kouluun,” Räsänen sanoo.

”On vaan niin siistiä, kun saa taitoa ja voimaa tehdä tuttuja asioita uudella tavalla.”

KOULUTUSPALAUTE MIKKELIN LTTO-RYHMÄSTÄ

Lähemäen koulussa LTTO-täydennyskoulutetut opettajat ovat rakentaneet koululle oman tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikellon, jossa jokaiselle kuukaudelle on oma teemansa. He myös huolehtivat opetusmateriaaleista, informoimisesta sekä erillisistä tunne- ja vuorovaikutustunneista sekä erilaisista tunne- ja vuorovaikutuskerhoista.

Lapsille, joille tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ryhmässä on haastavaa, tukea on tarjolla kuraattorilta.

”Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen pitäisi olla opettajille pakollista. Ne vaikuttavat niin voimakkaasti suhteessa kollegaan, oppilaaseen, esimieheen ja ennen kaikkea siihen, miten koet olevasi opettajana minäpystyvä. Sen vahvistaminen on erittäin tärkeää,” Räsänen toteaa.

”Olen itsestäni ylpeä, että sain tehtyä jotain näin hienoa ja suurta alusta loppuun saakka.”

KOULUTUSPALAUTE MIKKELIN LTTO-RYHMÄSTÄ

Seuraava LTTO-koulutusryhmä starttaa Mikkelissä maaliskuussa 2024. Kurkkaa myös muut keväällä 2024 alkavat koulutusryhmämme Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, ja suosittuna Online-toteutuksena!

Sitaatit poimittu Mikkelin Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen osallistuneiden palautteista. Sitaattien julkaisuun on lupa. Aila Marjamaan kuva Pihla Liukkonen/Kontrastia.

Lue myös nämä

Tunnetaidot opetustyössä – aivotutkija kertoo, miksi opettajan tunnetaidoilla on väliä

Artikkelit

Tunnetaidot opetustyössä – aivotutkija kertoo, miksi opettajan tunnetaidoilla on väliä

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa

Artikkelit

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa

Opettaja, LTTO Minna Perkiö: Tunnetaidot ovat opettajalle jaksamisen edellytys

Artikkelit

Opettaja, LTTO Minna Perkiö: Tunnetaidot ovat opettajalle jaksamisen edellytys