Terapeutti, opettaja, varhaiskasvattaja, sote-ammattilainen - vahvista osaamistasi!

”Tämä on enemmän kuin koulutus!”

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on Suomen laajin ja perusteellisin ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille.

Videolla S2-opettaja, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja kertovat koulutuksen vaikutuksista työhönsä!

 

 

Tukea työsi haasteisiin!

Koulutus sopii erityisesti Sinulle,  kuntoutustyön, varhaiskasvatuksen, opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jos kohtaat työssäsi mm.

 • Lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteita
 • Itsetunnon ja ryhmässä toimimisen haasteita
 • Jumittamista, ylivireyttä
 • Voimakkaita tunnekuohuja
 • Vetäytymistä, syrjäytymistä, ilmaisun vaikeutta
 • Vaikeutta saada lapseen yhteyttä tai ymmärtää lasta
 • Opetus-, ohjaus- tai hoitotyön vaikeutumista säätelypulmien takia
 • Omien voimavarojen hupenemista

Vaativa ja ainutlaatuinen koulutuskokemus

Koulutus on vaativa ammatillinen täydennyskoulutus. Se kestää vuoden ja vastaa laajuudeltaan 40 opintopistettä.

Ammatillinen osaamisesi kasvaa koulutuksessa henkilökohtaisen sekä ryhmässä tapahtuvan tunnetyöskentelyn rinnalla.

”Tämä oppimismatka on ollut täysin poikkeuksellinen verrattuna mihinkään muuhun ikinä kokemaani.”

Jo tuhansia lapsia tavoitettu!

Koulutuksen mukaisia menetelmiä on viety jo yli 10 000:lle lapselle – kuntoutusterapiaan, kouluihin, päiväkoteihin, lastensuojeluun, harrastustoimintaan, sosiaali- ja terveysalalle ja mm. lastenpsykiatriaan yli 300 valmistuneen ohjaajan kautta.

”Tunnetaito-ohjaaminen ei ole hokkuspokkusta eikä pelkkiä kivoja harjoitteita, vaan pitkäjänteistä toimintaa.”

Koulutuksesta saat:

 • ammatillista varmuutta tunnetaitavaan kohtaamiseen
 • tutkittuja menetelmiä ja selkeän rungon tunnetaitojen ohjaamiseen
 • LTTO:ille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan
 • Satuhieronnan, draaman ja EFT:n perusteet tunnetyössä
 • taidot tunne- ja tarvelähtöiseen vuorovaikutukseen
 • arvostetun, rekisteröidyn Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikkeen

”Tiedon määrä, mitä olen saanut itsestäni ja tunteista tässä koulutuksessa, on mieletön.”

Opit, miten voit

 • tukea lapsen itsesäätelyä, empatiakykyä ja itsetuntoa
 • rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä
 • toimia varmemmin tunnetilanteissa
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • toimia omien tunteidesi kanssa itseäsi voimaannuttavasti
 • integroida oppimaasi omaan työhösi ja ihmissuhteisiisi

”Olen oppinut tunnetaitoja, opettanut niitä lapsilleni ja huomannut niiden vaikutuksen käytännössä – voiko enempää toivoa?”

 

Tunnetaitojen ja itsesäätelyn tukemista - ryhmissä tai yksilötyössä

Vuoden täydennyskoulutus antaa sinulle valmiudet ohjata tunnetaitoja ja tukea lasten ja nuorten tunnesäätelyä omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna. Joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä.

”Tunteiden maailma on avautunut minulle aivan uudella tavalla.”

Tuhansia kertoja käytännössä testattua!

Saat koulutuksesta ainutlaatuisen, yli 300-sivuisen Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan. Kirjaan on koottu tunnetaito-ohjauksen ytimet ja yli 100, tuhansien lasten kanssa testattua tunnetaitoharjoitetta!

Lue lisää koulutuksesta!

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Miten koulutuksessa opiskellaan?

Sisältö ja tavoitteet

Sisältö ja tavoitteet

Hakeminen ja kustannukset

Hakeminen ja kustannukset

Tutustu kouluttajiin!

Tutustu kouluttajiin!

Kokemuksia ohjaajuudesta

Kokemuksia ohjaajuudesta

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää

Työnantaja – näin koulutus hyödyttää