Tunnetaidot kertovat miten toimimme tunteidemme kanssa

Tunnetaitoihin kuuluu monia taitoja aina kehotietoisuus- ja tarvetaidoista vuorovaikutus- ja ajattelutaitoihin.

Ne kaikki tukevat meitä, kun kohtaamme sitä, mitä ympäristössämme, itsessämme ja toisissamme tapahtuu.

Tunnetaitojen kehittäminen on elämänmittainen oppimatka, jossa jokainen kohtaaminen, ihmissuhde ja tunnetilanteet toimivat nyt-hetken harjoittelupaikkoina.

Miten tunnetaitoja opitaan?

Lapsi oppii tunnetaitoja kokemalla, elämällä ja mallintamalla aikuisia sekä ikätovereitaan. Tätä tapahtuu väistämättä niin hyvässä kuin pahassa, halusimme sitä tai emme.

Tavoitteellisessa tunnetaitojen opettamisessa on kyse erityisten taitojen omakohtaisesta kokemisesta oppimistilanteessa ohjatusti ja turvassa.

Juuri kokemuksellisuus, omat hoksaukset ja toisto juurruttavat taitoja pikkuhiljaa osaksi arkisia tunnetilanteita.

 

Tunnetaidot ovat hyvinvointimme perusta

Tunnetaidot vaikuttavat hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti aina mielestä kehoon ja ihmissuhteisiin saakka.

Kun ihmisellä on kyky tunnistaa, käsitellä ja ilmaista tunteitaan, hänelle muodostuu sisäinen turvallisuudentunne, terveet rajat ja kunnioittava suhtautuminen itseen ja toisiin.

Tunnetaitoja voidaan opetella ja oppia myös aikuisena, olivat lähtökohtamme millaiset tahansa.

Lue lisää tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta

Tunteet

Tunteet

Perustunteet

Perustunteet

Miten tunnetaitoja opitaan?

Miten tunnetaitoja opitaan?

Lue artikkeleita tunteista

Lue artikkeleita tunteista