Kysely vahvistaa: Tunnetaitojen harjoittelu tuo levollisuutta lapsiryhmiin

Tunnetaidot puhuttavat syksyn ryhmiin liityttäessä. Niiden tietoinen harjoittelu vähentää selvästi ryhmän levottomuutta, kiusaamista ja impulssimaisesti tunteen kanssa toimimista, tunnetaitojen ohjaajat kertovat.

Lisää avoimuutta, yhteistyötä, sujuvuutta ja oppimisrauhaa.

Itsetunnon vahvistumista, iloa, merkityksellisyyttä ja voimaantumista.

Muun muassa näissä asioissa koulutetut Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajat (LTTO) huomaavat muutoksia niissä lapsi- ja nuortenryhmissä, joiden kanssa he ovat työskennelleet tunnetaitoja tukien.

Tulokset selviävät Tunne & Taidan kyselystä valmistuneille LTTO-ohjaajille. Kyselyyn vastasi noin neljännes valmistuneista ohjaajista, eli kysymyksestä riippuen 73-90 noin 300 kyselyn saaneista. He ovat ohjanneet tunnetaitoja yli 10 000 lapselle.


Ohjaajien mukaan tunnetaitojen harjoittelun jälkeen lapset puhuvat tunteista selvästi enemmän ja ylipäätään ilmaisevat itseään rohkeammin.

Samalla oppimisrauha ja empatia ryhmässä lisääntyvät.

Ohjaajat huomaavat selviä muutoksia myös lasten sosiaalisissa taidoissa ja itsetunnossa.

Tunnetaitojen tietoinen harjoittelu vähentää myös ryhmän levottomuutta, kiusaamista ja impulssimaisesti tunteen kanssa toimimista, ohjaajat kertovat.


Omien tunnetaitojen vahvistaminen koulutuksessa ja tunnetaitojen ohjaaminen lapsille ja nuorille vaikuttaa selvästi myös ohjaajiin.

Ohjaajat kertovat, että tunnetaitojen opettelun ansiosta heillä on nyt selvästi syvempi yhteys itseensä. Tämä mahdollistaa myös syvemmän ja avoimemman yhteyden saamisen lapsiin ja nuoriin.

Ohjaajat kertovat myös, että heidän on nyt selvästi helpompi ymmärtää lasta ja nuorta. Olo on ammattilaisena varmempi.

Tämä kaikki näkyy työn merkityksellisyyden kasvuna.


”Tutkimuksista tiedämme, että työn merkityksellisyys on yksi työssä jaksamiseen suuresti vaikuttavia asioita, ja tämä näkyy selvästi myös koulutusryhmissämme”, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä, Tunne & Taidan perustaja Anne-Mari Jääskinen iloitsee.

Jääskinen muistuttaa, että ihmisen tunteiden säätelyjärjestelmä kehittyy läpi elämän, ja on lapsilla ja nuorilla vielä ihan kesken.

”Millään tunnetaidoilla ei voida ohittaa lapsen tai nuoren biologista kehitystä, sillä lapsen ja nuoren kasvutehtävään kuuluu olla kesken ja tarvita tukea. Tunnetaidoilla lapsen kykyä toimia omien tunteiden kanssa voidaan kuitenkin pikkuhiljaa vahvistaa.”

Tunnetaitojen tietoisen tukemisen tavoitteena on vahvistaa lapsen tai nuoren kokemusta omasta pystyvyydestään, omasta mahdollisuudestaan vaikuttaa tunteisiin ja oloihin.

”Tunnetaitojen tavoitteena ei siis ole meidän aikuisten silmiin hyvin käyttäytyvä lapsi tai nuori. Lapsen oman levollisemman olon ja mm. empatian vahvistumisen kautta vuorovaikutustaidotkin kuitenkin väistämättä rikastuvat”, Jääskinen toteaa.

Ensimmäiset Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajat valmistuivat 2016. Yhteensä koulutettuja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajia on jo yli 300, ja he ovat ohjanneet tunnetaitoja koulutuksen mukaisesti yli 10 000 lapselle.

Prosenttiluvuissa on laskettu yhteen vastausvaihtoehdot Erittäin paljon – Melko paljon – Jonkin verran. Vastausvaihtoehtoina oli myös Ei lainkaan ja Melko vähän.

Lue myös nämä

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Artikkelit

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Kysely kertoo: LTTO-koulutus muuttaa tunnetaitojen ohjaustapoja merkittävästi

Artikkelit

Kysely kertoo: LTTO-koulutus muuttaa tunnetaitojen ohjaustapoja merkittävästi

On sitä ennenkin selvitty – mihin tarvitaan erillistä tunnekasvatusta? Osa 2/2

Artikkelit

On sitä ennenkin selvitty – mihin tarvitaan erillistä tunnekasvatusta? Osa 2/2