Kirjoittaja Inkeri Meriluoto, Kuvat Nelli Kivinen

Kysely kertoo: LTTO-koulutus muuttaa tunnetaitojen ohjaustapoja merkittävästi

Noin puolet Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen tulevista on ohjannut tunnetaitoja jo ennen koulutuksen aloittamista, tuore kysely kertoo. 

Noin puolet Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajiksi valmistuneista on ohjannut tunnetaitoja lapsille jo ennen koulutuksen aloittamista, kertoo Tunne & Taidan tekemä kysely.

Kyselyyn vastasi 72 valmistunutta Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaa.

Moni kertoo miettineensä ennen koulutuksen alkua, voiko koulutus tarjota heille enää mitään uutta. Hehän ohjaavat jo tunnetaitoja.

Kyselyn perusteella ero entiseen on merkittävä.


Koulutus antaa ensinnäkin vankan ja laajan tietopohjan tunteista, tunnetaidoista ja niiden kehittymiseen vaikuttavista asioista.

Suuri muutos tapahtuu kuitenkin koulutuksen kokemuksellisuuden, vertaisjakamisen ja omakohtaisen tunnetyöskentelyn takia.

Näin valmistuneet Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajat kuvaavat muutosta:

”Nyt pystyn opettamaan tunnetaitoja omaan kokemukseen pohjautuen, aikaisemmin opetukseni oli ulkokohtaista ja yksipuolista. Osaan käyttää monia menetelmiä ja työkaluja varsinkin tunne-kehoyhteyden havainnollistamiseksi.”

”Ymmärrys tunnetaitoihin kasvoi itsellä merkittävästi. Se, että en enää opeta vain mekaanisesti taitoja, vaan annan lasten tuntea ja kokea taidot. Se, että osaan olla läsnä ihan eri tavalla lapsiryhmässä/ asiakkaideni kanssa ja hyväksyä erilaiset tunteet, auttaa minua päivittäin omassa työssä.”

”Ymmärrykseni tunnetaidoista on laajentunut ja syventynyt valtavasti. Aiemmin lähinnä eri tunteista puhumista, tunteiden tunnistamiseen ja erottelemiseen liittyvää, jonkun valmiin tehtävän tai materiaalin pohjalta. Nyt itsellä on iso arsenaali ideoita, ja kansio, josta ammentaa valmiita tehtäviä, mutta tärkeimpänä työkaluna oma itseni, omat kokemukset, vuorovaikutus.”

Tunnetaitojen omakohtainen sisäistäminen myös avaa oven arkisiin tunnetaitohetkiin – ja yhtäkkiä niitä huomaakin paljon!

”Minulla on enemmän kokonaisvaltaista tietoa tunnetaidoista, joten ohjaaminen on jäsentyneenpää kuin aikaisemmin. Nykyisin ohjaustilanteet suorastaan tarjoillaan lisääntyneen tietoisuuden myötä ja samalla ne linkittyvät suoraan lapsen arkeen, ovathan tilanteet ja esimerkit suoraan sieltä lähtöisin.


Tunnetaitojen voimallisin työkalu olet sinä itse

Vastauksista välittyy uudenlaista läsnäoloa, levollisuutta, luottamusta – ja ennen kaikkea, yhteyttä itseen ja lapsiin. Iloa ja merkityksellisyyttä.

Näin kyselyyn vastanneet sitä kuvaavat:

Olen yhä enemmän rohkeasti aitona, tuntevana ja turvallisena aikuisena läsnä oppimisitilanteessa.”

En aseta omia tavoitteita tai toiveita tunnetaitotuokioille. Lapset näyttävät ja kertovat, miten tilanne etenee.”

Merkittävin ero rytmissä, läsnäolossa ja turvan luomisessa.”

Oma olo turvallinen, ohjaus sensitiivistä, olen levossa, tietoisena, näen tarpeet käytöksen takana.”

”Kuuntelen ja annan aikaa löytää se tarve siellä tunteen takana. Osaan erottaa omat tunteeni lapsen tunteesta ja sen myötä olla ammatillisempi, aikuinen.”

Miten tunnetaitoja voi itsessään kehittää?

Tunnetaitojen opettaminen kuuluu velvoittavana varhaiskasvatukseen ja koulujen opetussuunnitelmaan.

Varhaiskasvattajille, opettajille ja heitä lasten kanssa avustajille on tarjolla paljon erilaista tunnetaitoihin liittyvää materiaalia. Lisäksi tunnetaitokirjallisuutta on tullut viime vuosien aikana huimasti lisää.

Tunne & Taidan perustaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen iloitsee tästä ja toivoo, että oppimista saisi syventää omakohtaisella kokemisella.

– Kognitiivisesti voimme oppia tunnetaidoista paljonkin, mutta taidot juurtuvat itseen vasta käsin kosketeltavan, kokemuksellisen oppimisen kautta – vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jolloin läsnä ovat kaikki oppimisen ja aistimisen tasot, hän toteaa.

Lue lisää koulutuksesta täältä! >

Lue myös nämä

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Artikkelit

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

”Tukee opettajan jaksamista” – Mikkelistä vahva viesti LTTO-koulutuksen annista

Artikkelit

”Tukee opettajan jaksamista” – Mikkelistä vahva viesti LTTO-koulutuksen annista

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa

Artikkelit

Yksi koulutus, monta ainutlaatuista opettajaa – LTTO-koulutuksessa on neljä vierailevaa kouluttajaa