Maahanmuuttajalasten kanssa työskentelevä opettaja: Vaikeat tunteet sallimalla oppiminen helpottuu

Traumat ja kauhut ovat arkea osalle maahanmuuttajalapsista ja vaikuttavat lapsiin ja heidän perheisiinsä monin tavoin, kertoo LTTO-koulutettu S2-opettaja Tiina Santos.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, S2-opettaja Tiina Santos opettaa suomea toisena kielenä helsinkiläisessä peruskoulussa.

Hänen oppilaansa ovat maahanmuuttajataustaisia, ja osalla lapsista on takanaan myös traumaattisia kokemuksia kotimaastaan tai pakomatkasta Suomeen.

Santos on huomannut, miten monella lapsella turvattomuudesta ja huolesta on tullut normaali olotila.

– Se vaikuttaa merkittävästi lapseen ja oppimiseen, Santos toteaa.

Kotona vanhemmat saattavat murehtia kotimaahan jääneitä sukulaisistaan, olohuoneessa televisio välittää lohdutonta kuvaa ja uutisia kotimaan tapahtumista, Santos kuvaa.

– Jos lapsen perheellä ei ole varmuutta tulevasta, lapsi kyllä aistii sen. Vanhemmat voivat olla hermostuneita ja traumatisoituneitakin kaikesta tapahtuneesta, suuttua pienistäkin asioista. Voi olla, ettei heillä ole voimia kohdata lapsen huolta ja nähdä asioita lapsen kannalta, Santos kuvailee.

Hyväksyntä ja turva luovat oppimiselle tilaa

Santos muistuttaa, että lapsessa on kaikki se, mitä hän on kokenut. Koetut ja käsittelemättömät ylivoimaiset kokemukset voivat konkreettisesti olla uuden oppimisen tiellä – sille ei yksinkertaisesti ole tilaa.

”Voin nähdä, kuulla ja arvostaa lasta juuri sellaisena kuin hän on.”

– Voin välittää lapselle, että ei haittaa, vaikkei hän vielä osaakaan kaikkea sitä, mitä muut osaavat. Hän on nähnyt paljon sellaista, mitä muut eivät ole eivätkä toivottavasti koskaan tulekaan näkemään.

Pikku hiljaa pienillä asioilla voi kuitenkin saada aikaan suuria muutoksia, Santos muistuttaa. Arkisilla kohtaamisilla koulussa. Kaikkien tunteiden ja kokemusten sallimisella ja niiden hyväksymisellä osaksi elämää.

– En voi selittää lapselle, miksi hän on kokenut sen kaiken enkä voi viedä häneltä pahaa oloa pois. Mutta tiedän, että voin nähdä, kuulla ja arvostaa lasta juuri sellaisena kuin hän on.

Näitä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia Santos on vahvistanut myös erillisillä tunnetaitoryhmillä. Kun yhteistä kieltä ei ole ollut, sitä suurempi merkitys on ollu kuvallisella ja kehollisella kommunikaatiolla ja ilmaisulla.

Niin paljon voi sanoa sanomatta mitään. Katseilla, kuvilla, eleillä, kehon asennoilla, väreillä, savella, musiikilla.

Hyväksynnän tuomat muutokset alkavat näkyä lapsissa pieninä häivähdyksinä arjen tohinoissa.

– Kun tällainen lapsi saa mahdollisuuden tulla kosketetuksi läsnäololla, huomatuksi lämmöllä ja turvatuksi rajoilla ja turvallisella kouluympäristöllä, hän alkaa voida paremmin.

Osa lapsista voi tarvita syvempää työskentelyä terapiassa, mutta läsnäolevalla turvallisella koulun arjella, jossa on sisäistä herkkyyttä omaavia opettajia, voi olla jo riittävästi avaimia hyvinvoinnin parantumiseen, Santos sanoo.

Tiukkojen resurssien koulumaailmassa tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Santos myös näkee, että opettajan nykyinen työnkuva on jo niin laaja, ettei lasten voimaantuminen voi olla vain koulun vastuulla.

– Vaikka opettajan rooli on merkittävä, täytyy näiden lasten auttamiseen olla yhteiskunnassa riittävästi resursseja ja myös tukea siihen, että perheet rohkenisivat ottaa apua vastaan.  Jään usein pohtimaan sitä, kuinka paljon tulevaisuuden ongelmia voitaisiinkaan välttää sillä, että nämä nuoret ja lapset saisivat jo nuorena tukea. Jälkikäteen tehtävä korjaustyö tulee varmasti maksamaan enemmän!

Katso Tiinan haastattelu LTTO-koulutuksen merkityksestä hänen työlleen:

Lisää tietoa ja tukea pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi >

***************************************************************

Kohtaamisen ja tukemisen taitoja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Moni lasten ja nuorten kanssa työskentelevä kaipaa lisää työkaluja ja taitoja tukea lasten tunnetaitoja ja kuulla tunnetilanteiden taakse.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta on valmistunut jo yli 300 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista opetus- ja varhaiskasvatuksesta, kuntoutusterapiasta, lastensuojelusta, sosiaalityöstä sekä terveydenhuollosta. Kaikki tekevät arvokasta kohtaamistyötä omilla työkentillään ja moni ohjaa erillisiä tunnetaitohetkiä lapsille ja nuorille.

Koulutus on laajin ja perusteellisin Suomessa tarjolla oleva koulutus tunnetaitojen tukemiseen – se on myös omakohtainen ja kokemuksellinen.

Koulutus kestää vuoden ja vastaa työmäärältään 40 op.

Lue lisää Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta ja tule mukaan! 

Lue myös nämä

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Tunnetaidot opetustyössä – aivotutkija kertoo, miksi opettajan tunnetaidoilla on väliä

Artikkelit

Tunnetaidot opetustyössä – aivotutkija kertoo, miksi opettajan tunnetaidoilla on väliä

Tukea ja turvaa koulun palavereihin – miten ymmärtää taustalla vaikuttavia tunnekokemuksia?

Blogi

Tukea ja turvaa koulun palavereihin – miten ymmärtää taustalla vaikuttavia tunnekokemuksia?