Kirjoittaja Inkeri Meriluoto, Kuvat Inkeri Meriluoto

Luova tunnetyöskentely tuo luokkaan rauhaa ja keskittymistä myös tuentarpeisille lapsille

Luovan tunnetyöskentelyn kautta tunnetaitojen harjoittelu imaisee mukaansa myös ne, joilla usein on haastetta keskittyä koulutyöhön tai jotka harvoin koulutyössä ilmaisevat itsestään mitään. 

Kun emotionaalinen turvallisuus muodostaa ammattilaisten työn kivijalan, niin myös tunnetaitojen tietoinen harjoittelu onnistuu, Mikkelissä syyskuun alussa valmistuneessa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen ryhmässä todettiin.

Koulutuksen lopputyönä opiskelijat integroivat tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työhönsä ja toteuttivat tunnetaitotunteja 8-10 kertaa, osa tuplastikin tämän määrän niin ylä- ja alakouluissa sekä varhaiskasvatuksessa.

Harvoin olen päässyt niin syvään yhteyteen lapsen kanssa, jonka olen tuntenut niin vähän aikaa”, totesi lopputyönsä alakoululaisten kanssa tehnyt erityispedagogiikan opiskelija.

Minua hämmästytti, kuinka syvällisiä tunnekokemuksia nuoret tavoittivat työskentelyn aikana,” kertoi puolestaan varhaisteinien kanssa työskennellyt opettaja.

Luovan tunnetyöskentelyn voima yllätti

Lopputöiden aikana lapset ja nuoret tutkivat ja harjoittelivat tunnetaitoja ohjatusti monin eri keinoin ja aina vapaaehtoisesti.

Ehdottomaksi voimatekijäksi osoittautui luova tunnetyöskentely. Luovan tunnetyöskentelyn kautta tunnetaitojen harjoittelu imaisi mukaansa myös ne, joilla usein on haastetta keskittyä koulutyöhön tai jotka harvoin koulutyössä ilmaisevat itsestään mitään. Hiljaiset tai levottomat, äänekkäät tai vetäytyvät. Diagnoosilla tai ilman. Niin kympin oppilaat ja kouluun heikosti sitoutuneet.

Miten vaikuttavaa luova tunnetyöskentely onkaan!” totesi yläkoulun erityisopettaja.

Minusta oli ihanaa seurata, kuinka sekä nepsy-oppilaat että kaikki muut oppilaat kädet maalissa nauttivat tekemisistään. Luokassamme oli jokaisella työrauha,” kuvailee puolestaan varhaisnuorten luokanopettaja.

Luovan tunnetyöskentelyn kautta mahdollistui myös itsetunnon, minäpystyvyyden ja tunnesäätelyn niin arvokkaat onnistumisen kokemukset. Että pystyn keskittymään, pystyn säätelemään toimintaani!

Kaikki oppilaat ja ennen kaikkea nepsy-oppilaat saivat sensorisen ja luovan tason kautta onnistumisen kokemuksia ja ajatuksia siitä, että pystyy keskittymään omaan toimintaansa ja tekemiseensä,” hän jatkaa ja toteaa:

Tämä työtapa jää ehdottomasti käyttööni.”

Lasten ja nuorten kaipuu tulla tunteissaan kuulluksi on suurta

Ryhmän lopputyökokemuksista välittyy myös lasten ja nuorten vilpitön innostus tunnetaitotunneista – valtava kaipuu saada jakaa tunnekokemuksia, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi niiden kanssa, iästä riippumatta.

Eräskin nuorten siirtymistä yläkoulun puolelle lopputyössään tukenut opettaja sai huomata, miten kysyttyä mahdollisuus aikuisen läsnäoloon ja kuunteluun oli.

Sain olla läsnä nuorille, jotka surivat, epäröivät, pelkäsivät, jännittivät ja iloitsivat.”

Paras tunti ikinä”, oppilaat puolestaan totesivat koko luokalle pidetystä tunnetaitotunnista.

Tunnetaitotunneilla itseilmaisuun rohkaistuivat myös ne, jotka usein vetäytyvät ryhmätilanteissa taemmas tai harvoin ilmaisevat itsestään mitään. Näin myös hiljaisten ja tunnollisten oppilaiden tuen tarpeet ja usein vain itsellään pitämät tunteet tulivat nähdyiksi ja kuulluiksi – se kosketti monta ammattilaista.

Tunteet vaikuttavat tunneilmapiiriin ja oppimiseen

Myös tunteen ilmaisun vaikutukset tunneilmapiiriin huomattiin luokissa nopeasti – eräskin yläkoulun aineenopettaja kuvaa, että tunnetaitotunnin ja tunteiden jakamisen jälkeen jälkeinen oppitunti ”oli aivan ihana!

Yksi luokanopettajista totesinkin, miten iso ja kiistaton merkitys tunteilla on oppimiseen: oppimisen edellytyksenä on emotionaalinen turvallisuus, jossa mokaamista tai muiden reaktioita ei tarvitse pelätä, ja toisaalta tunteet edesauttavat merkittävällä tavalla opitun muistamista, saavat meidät muistamaan.

Aivotutkija Minna Huotilaisen sanoin: Mikä tunteella opitaan, se myöhemmin muistetaan!

Eli tunteisiin vaikuttaminen on ihan opettajan tai kenen tahansa lasten ja nuorten kasvua tukevan ammattilaisen ydintyötä! ryhmässä todettiin.

Lue lisää Mikkelin kokemuksista Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta!

Lue myös nämä

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaidot erityisopetuksessa – sytytä ja vaali toivon kipinää!

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaidot erityisopetuksessa – sytytä ja vaali toivon kipinää!

Tunnetyöskentely nuorten kanssa – luovat menetelmät tukevat yksilö- ja ryhmätyöskentelyä

Artikkelit

Tunnetyöskentely nuorten kanssa – luovat menetelmät tukevat yksilö- ja ryhmätyöskentelyä

Toimintaterapeutit Katri ja Anu – ”Terapian ihmeet tapahtuvat tunnevuorovaikutuksessa”

Artikkelit

Toimintaterapeutit Katri ja Anu – ”Terapian ihmeet tapahtuvat tunnevuorovaikutuksessa”