Inkeri Meriluoto

LTTO-koulutukset, työhyvinvointikoulutukset

Inkeri työskentelee Tunne & Taidan koulutuspäällikkönä ja kouluttajana kehittäen koulutuksiamme jatkuvasti ammattikentän tarpeiden sekä tuoreen tutkimustiedon valossa.

Inkeri on kouluttanut tuhansia kasvatus- ja opetustyön ammattilaisia niin tunne- ja vuorovaikutustaidoista kuin työssäjaksamisen teemoista.

Inkeri on toiminut pääkouluttajana lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja-koulutuksessa vuodesta 2018 lähtien ja kulkenut satojen ala- ja yläkoulun opettajien rinnalla heidän integroidessa tunnetaitoja koulutyön arkeen.

Kouluttajana Inkeri on lempeän jämäkkä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.

Inkeri on koulutukseltaan VTM, LTTO, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO), koulutettu hieroja ja Toimiva perhe -ohjaaja. Inkeri on opiskellut psykofyysisen psykoterapian perusteet sekä taideterapeuttisten menetelmien käyttöä.

Inkeri on ollut mukana kehittämässä Mitä sä rageet? -tunnesäätelyn valmennusta.

Inkeristä sanottua:

”Todella hyvä, kohtaava ja tunteva kouluttaja. Aikataulutus ja asioiden eteneminen onnistui tunteita tukien.”

”Inkeri on mieletön kouluttaja. Lämmöllä ja ammattitaidolla hän osasi luoda turvallisen ilmapiirin.”

”Oppimista tuki suuresti Inkerin luoma haavoittuvainen ja avoin ilmapiiri. Yhteinen jakaminen antoi uutta näkökulmaa ja kosketti syvästi.”

”Kouluttajan tilanneherkkyys, joka ilmeni kipeän herkästä pontevaan jämäkkyyteen.”

”Kouluttaja on aivan huippu! Hän omalla esimerkillään ja empaattisuudellaan auttoi, tuki ja kannusti meitä pääsemään kiinni tunteisiimme ja loi turvan tulla näkyväksi omien tunteiden kanssa.”

Katso muut kouluttajat

Anne-Mari Jääskinen

Perustaja, koulutusjohtaja

Anne-Mari on Tunne & Taidan perustaja, koulutusjohtaja ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksen kehittäjä. Anne-Mari on kirjoittanut suositut Mitä sä rageet? -kirjat nuorille ja kasvattajille sekä kehittänyt samannimisen valmennuksen ammattilaisille.

Anne-Marin tapaatkin esimerkiksi Mitä sä rageet? -valmennuksessa sekä erilaisissa tilauskoulutuksissamme!

Lue lisää

Marjo Lamminaho

Myynti- ja koulutuskoordinaattori

Koko yrityksemme selkäranka Marjo on yhteyskumppanisi kun pohdit koulutuksen tilaamista! Marjo huolehtii koulutustemme myynnistä ja käytännön järjestelyistä ja on yhteyskumppanisi aina koulutuksen päättymiseen asti. Marjoon voit olla yhteydessä kaikissa koulutuksiamme koskevissa kysymyksissä!

Lue lisää

Titta Karanta

LTTO-koulutukset, ala- ja yläkoulujen koulutukset

Titta toimii kouluttajana Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksissa sekä erityisesti ala- ja yläkoulujen tilauskoulutuksissa Keski- ja Pohjois-Suomen koulutustilaisuuksissamme.

Titta on kokenut kouluttaja ja luennoitsija ja saa kiitosta rauhallisuudestaan ja selkeydestään sekä helposta lähestyttävyydestään. Titan koulutuksista välittyy lämpö, inhimillisyys ja arjen esimerkit.

Lue lisää

Jonna Ropponen

LTTO-koulutukset, varhaiskasvatuksen ja työhyvinvoinnin koulutukset

Jonna toimii kouluttajana Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksissa sekä erityisesti varhaiskasvatuksen ja työhyvinvoinnin tilauskoulutuksissamme.

Lämmin ja kokenut varhaiskasvatuksen konkari Jonna on kysytty kouluttaja myös etenkin osaamisestaan erityislasten kanssa.

Lue lisää

Mari Holmberg

LTTO-kouluttaja, terveydenhuollon ja hoitotyön koulutukset

Mari toimii kouluttajana Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajajkoulutuksissa sekä erityisesti terveydenhuollon sekä hoitotyön tilauskoulutuksissamme.

Psykososiaalisen tuen vastuuhoitaja Mari on kysytty kouluttaja etenkin osaamisestaan lasten ja perheiden tunnetuesta erityissairaanhoidon maailmassa.

Lue lisää

Aino Viitanen

Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen koulutukset

Aino kouluttaa erityisesti kollegoitaan eli varhaiskasvatuksen ja opetustyön ammattilaisia. Aino toimii myös ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina.

Aino tuo koulutuksiin konkreettisia ja koulumaailmaan sopivia keinoja tunnetaitojen vahvistamiseen sekä samalla terapeuttista ymmärrystä tunnetilanteisiin.

Lue lisää

Anniina Alakärppä

Toimintaterapian ja lastensuojelun koulutukset

Anniina kouluttaa tunnetaidoista toimintaterapian ja lastensuojelun ammattilaisia sekä muita sosiaali- ja terveystyön ammattilaisia. Hän toimii myös toimintaterapeuttina ja seksuaalikasvattajana.

Kouluttajana Anniina on inspiroiva ja kannustava. Käytännön esimerkit ammattilaisen arjesta antavat helppoja tarttumakohtia kuulijalle, hersyvää huumoria unohtamatta.

Lue lisää

Erja Pironetti

Alakoulujen koulutukset

Erja kouluttaa tunnetaidoista opetustyön ammattilaisia ja vanhempia. Hän toimii myös luokanopettajana ja yhteisopettajana.

Kouluttajana Erja on positiivinen ja pohjaa ajatuksiaan tutkittuun tietoon. Erjan kiinnostus ja vuosien kokemukset myös ryhmädynamiikasta ja siihen vaikuttamisesta antavat kuulijalle konkreettisia vinkkejä hyödynnettäväksi omassa työssään.

Lue lisää

Hanna-Kaisa Järvinen

Toimintaterapian, varhaiskasvatuksen ja alakoulujen koulutukset

Hanna-Kaisa kouluttaa tunnetaidoista opetustyön, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystyön ammattilaisia. Hän toimii myös toimintaterapeuttina ja neuropsykiatrisena valmentajana.

Kouluttajana Hanna-Kaisa on innostava ja haluaa antaa perusteltuja käytännön vinkkejä kuulijalle. Hanna-Kaisan käytännön kokemuksista kuulija pystyy löytämään niin samaistumispintaa kuin työkaluja omaan työhönsä.

Lue lisää

Heidi Hietikko

Alakoulujen koulutukset

Heidi kouluttaa tunnetaidoista opetustyön ammattilaisia. Hän toimii myös luokanopettajana, suomi toisena kielenä-opettajana sekä tunne-vuorovaikutustaitojen kehittäjäopettajana Espoossa.

Kouluttajana Heidi on selkeä ja rauhallinen. Hän haluaa tuoda koulutuksiin punaisen langan tunnetaitojen opettamisesta sekä innostaa ja rohkaista kuulijoita aiheen äärelle. Heidin käytännön kokemuksista kuulija saa ammentaa suoraan vinkkejä omaan työhön.

Lue lisää

Sanna Pälli

Alakoulujen koulutukset

Sanna kouluttaa tunnetaidoista opetustyön ammattilaisia ja vanhempia. Hän toimii myös erityisluokanopettajana ja neuropsykiatrisena valmentajana.

Kouluttajana Sanna on lempeän kannustava. Sannan moniin käytännön esimerkkeihin kuulijan on helppo samaistua ja saada niistä vinkkejä omaankin työhön lasten ja nuorten kanssa.

Lue lisää

Taru-Tuulia Astala

Ala- ja yläkoulujen koulutukset

Taru-Tuulia kouluttaa tunnetaidoista opetustyön ammattilaisia ja vanhempia. Hän toimii myös luokanopettajana ja neuropsykiatrisena valmentajana.

Kouluttajana Taru-Tuulia on positiivinen ja innostava. Taru-Tuulian vuosien käytännön kokemuksista kuulijan on helppo tallettaa vinkkejä ja toimintatapoja omaan työarkeen.

Lue lisää

Tiina Santos

Ala- ja yläkoulujen koulutukset

Tiina kouluttaa tunnetaidoista opetustyön ammattilaisia. Hän toimii myös aineenopettajana ja S2-opettajana.

Kouluttajana Tiina on rauhallinen ja selkeä. Tiinan sydäntä lähellä on maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän tunnetaitojensa tukeminen. Tiinan käytännön kokemukset antavat kuulijalle rohkeutta toimia tunnetaitojen tukijana silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Lue lisää

Minna Perkiö

Alakoulujen koulutukset

Luokanopettaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja sekä työnohjaaja Minna Perkiö toimii kouluttajana ja koulutussuunnittelijana varhaiskasvattajille sekä opettajille suunnatuissa tilauskoulutuksissamme.

Minna toimii luokanopettajan lisäksi myös työnohjaajana etenkin opetushenkilökunnalle.

Lue lisää

Sara Hellsten

Vieraileva kouluttaja (LTTO)

Sara toimii Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen kouluttajana. Sara on Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ja kehityspsykologian maisteri.

Lue lisää

Leena Ylimäki

Vieraileva kouluttaja (LTTO)

Draamakouluttaja, esiintyjä, KM Leena Ylimäki kouluttaa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen opiskelijoita draaman käyttämisestä tunnetaitojen tukemisessa.

Leena on myös kirjoittanut draamakasvatuksen kirjan Mielikuvituskone (2020, PS-Kustannus).

Lue lisää

Karita Palomäki

Vieraileva kouluttaja (LTTO)

Psykofyysinen fysioterapeutti, EFT-terapeutti ja -kouluttaja, kirjailija sekä NLP-työnohjaaja Karita Palomäki kouluttaa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaopiskelijoille EFT Tapping -menetelmää eli lapsillakin erinomaisesti toimivaa, kehollista tunteiden vapautusmenetelmää.

Karita on kirjoittanut myös suositut kirjat Kehon viisaat viestit (2016, uusintapainos 1/2022, Kirjapaja) sekä Elämää voi aina parantaa (2018, Otava).

Lue lisää