tunnesanat

Tunnesanasto rikastuu tunnekieltä käyttämällä

Tunnesanasto rikastuu tunnekieltä käyttämällä