• Koulutukset
  • Online-koulutus

Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

OnlineVerkkokoulutus 20.09.2023 - 01.11.2023

Lue lisää!

Tunteet kohtaamistyön ytimessä -koulutus koostuu kolmesta Zoom-koulutusiltapäivästä ja niiden välissä tehtävistä oman kohtaamistavan havainnointitehtävistä. 

Koulutuksessa opit tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä, vireystilan, stressin, omien tunnetaitojen, kokemusten ja tarpeiden vaikutuksia kohtaamishetkiin. Koulutuksessa opit myös tunnistamaan ja tavoittamaan asiakkaan tunne- ja tarvetiloja sekä sujuvoittamaan yhteistyötä emotionaalista turvaa vahvistavilla menetelmillä. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä työskenteleville. 

Sisältö:
OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen

  • Tunteet toimintamme ohjaajina
  • Tunteet ja tarpeet – miten kohdata ne rakentavasti?
  • Oivalla myötätuntoisen uteliaisuuden voima

OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta

  • Neuroseptio ja turvan ja uhan kokeminen 
  • Pitkittyneen stressin vaikutukset tunne-elämään 
  • Tunnetaitavan kohtaamisen ydinkolmio – vahvista näitä itsessäsi

OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

  • Vireystilat ja yhteyden palauttaminen 
  • Sietoikkunaan palaaminen ja siirtymävaiheen merkitys
  • Kehollinen kanssasäätely – opi kuulemaan asiakastasi uudella tavalla

Ajankohdat:
20.9.2023 klo 13–16: OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen
11.10.2023 klo 13–16: OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta
1.11.2023 klo 13–16: OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyy kolme vuorovaikutteista Zoom-koulutusiltapäivää (yhteensä 12 tuntia), omaan työhön integroituvat havainnointitehtävät ja vapaaehtoinen perehtyminen oppimista tukevaan materiaaliin. 

Ilmoittaudu mukaan!


Tarkempi paikka: Verkkokoulutus Zoom
Hinta: 315

Kouluttaja

Mari Holmberg ja Jonna Ropponen

Mari Holmberg on rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, tunnetaitokouluttaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja sairaanhoitaja.

Jonna Ropponen, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, tunnetaitokouluttaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.