• Koulutukset
  • Online-koulutus

Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

Online 30.09.2021 - 11.11.2021

Hae mukaan!

”Tavoitin uuden version itsestäni, joka oli rakastava, mutta jämäkkä ja osasi asettaa selkeät rajat.”

Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä työskenteleville.

Jos kaipaat tukea ja konkreettisia keinoja kohtaamishetkiin työssäsi, tämä koulutus on sinulle!

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa aiempaa paremmin tunteiden ja stressin vaikutukset kohtaamishetkessä
  • hyödyntää aiempaa paremmin tunteiden ja stressin säätelykeinoja
  • tunnistaa ja nimetä omia ja toisen tarpeita yhteistyön mahdollistamiseksi
  • vahvistaa emotionaalista turvan tunnetta yhteistyön tavoitteen saavuttamiseksi
  • integroida omaan työhönsä tunnetaitavan kohtaamisen ydinkeinoja

”Seuraavana päivänä sain palautetta ja kiitosta myös toiselta osapuolelta, kuinka keskustelu avasi silmiä.”

Koulutuksessa käsitellään tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä, vireystilan, stressin, omien tunnetaitojen, kokemusten ja tarpeiden vaikutuksia kohtaamishetkiin. Koulutuksessa opitaan myös tunnistamaan ja tavoittamaan asiakkaan tunne- ja tarvetiloja sekä sujuvoittamaan yhteistyötä emotionaalista turvaa vahvistavilla menetelmillä.

”Tämän kokeminen innostaa kovasti jatkamaan tällä tiellä tulevissakin haastavissa tilanteissa ja kohtaamisissa.”

Tunteet kohtaamistyön ytimessä -koulutus koostuu kolmesta Zoom-koulutusiltapäivästä ja niiden välissä tehtävistä oman kohtaamistavan havainnointitehtävistä.

Koulutuksen ajan käytössä on myös vuorovaikutuksellinen verkko-oppimisympäristö, josta löydät koulutuksen materiaalit ja pääset jakamaan vertaiskokemuksia eri kohtaamisalan ammattilaisten kanssa!

Koulutusiltapäivät klo 13-16 (Zoom):
torstai 30.9.2021
torstai 21.10.2021
torstai 11.11.2021

Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston, Jyväskylän kesäyliopiston ja Snellman-kesäyliopiston yhteistyönä.

Lisää palautteita aiemmasta koulutuksesta:

”Kohtaamistilanteet olivat itselleni helpompia sietää, ne eivät jääneet vaivaamaan pidemmäksi aikaa eikä oma oloni ollut ärtynyt, hermostunut tai kireä.”

”Kuuntelemiseni oli erilaista ja syvempää kuin aiemmin.”

”Enemmän lämpöä, ymmärrystä ja myötätuntoa”

”Uteliaisuuden käyttöönotto toi päivään enemmän läsnäoloa, empatiaa ja onnistunutta vuorovaikutusta.”

Tarkempi paikka: Zoom
Hinta: 290€
Aika: 13-16

Kouluttaja

Inkeri Meriluoto ja Mari Holmberg

Inkeri on Tunne & Taidan yksi pääkouluttajista ja psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja, VTM. Kouluttajana Inkeri on lempeän jämäkkä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.

Mari on yksi Tunne & Taidan pääkouluttajista ja asiantuntijakouluttaja terveydehuollon koulutuksissamme. Hän tuo mukanaan ainutlaatuisen osaamisensa ja kokemuksensa lasten ja perheiden kohtaamisesta hyvin haastavissa tilanteissa. Mari on myös Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO).

Päätyönään Mari toimii sairaanhoitajana ja psykososiaalisen tuen vastuuhoitajana lasten ja nuorten syöpä- ja verisairauksien osastolla Turun yliopistollisessa sairaalassa. Mari on mukana koulutuksen 2. ja 3. tapaamiskerralla.