• Online-koulutus

Tunnetaidot ja ohjaaminen nepsylasten kanssa

Online 26.9.2020

Osta paikkasi!

Vuorovaikutteinen online-koulutuspäivä kaikille lasten kanssa työskenteleville! Eritoten sinulle, joka kohtaat työssäsi nepsy-lapsia.

Haastava käyttäytyminen on ilmiö, jonka taustalla voi olla kasvun, kehityksen tai neuropsykiatristen oireiden piirteitä. Tässä koulutuspäivässä saat ymmärrystä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten erityispiirteistä sekä siitä, miten huomioida ja ohjata tällaista lasta esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. Millainen ohjaustapa toimii, millainen ei ja miksi? Mitä on hyvä tietää nepsy-piirteistä?

Erityisesti neuropsykiatrisia oireita omaavien lasten kohdalla ja kuormittavissa tilanteissa on tärkeää, että aikuinen pystyy toimimaan korvaavana otsalohkona ja opastajana sopivan säätelyn syntymiseen. Omien tunnetaitojen vahvistaminen auttaa aikuista näkemään lapsen sensitiivisesti sydämellä ja mahdollistaa lapsen omien säätelyn keinojen syntymistä.

Tarkempi paikka: Online-koulutus
Hinta: 240 €
Aika: 9-17

Kouluttaja

Tarja Seppälä

VEO, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja.

Tarja on valmistunut LTTO:ksi vuonna 2017, RVO:ksi (rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja NVC-prosessiin pohjautuen) 2018 ja on toiminut monta vuotta kiiteltynä kouluttajana Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa.

Tarjan koulutustapa on eläväistä, tarinallista ja monin esimerkein herkullisesti kuorrutettua. Esimerkkejä Tarja ammentaa myös vuosien kokemuksesta perheiden kanssa tekemästään työstä nepsylasten parissa.

Lisätietoa Tarjasta: valoanakyvissa.fi