• Koulutukset
 • Online-koulutus

Tunnetaidot haltuun! Lasten ja oppilaiden tunnetaitojen vahvistaminen (5 op)

Online 20.9.-18.11.2021

Lisätietoja


Kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Tunnetaidot ja hyvinvointi käsi kädessä! 7-13 op (OPH)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja ohjaajien ymmärrystä lasten ja oppilaiden tunnetaidoista, tunne-elämän kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja sen myönteisestä pedagogisesta tukemisesta kohtaamistilanteissa.

Toteutus: Hankkeessa yhdistyy tutkimustieto ja käytännön menetelmien haltuunotto. Koulutuksiin sisältyy asiantuntija-alustuksia, tutkimustietoon perehtyminen, ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia harjoitteita. Hankkeessa jaetaan hyviä käytänteitä ja hankittu osaaminen todennetaan koulutuksen aikana toteutettavien oppimis- ja kehittämistehtävien kautta.

Hankkeessa suoritetaan aluksi pakollinen osio: Tunnetaidot haltuun! Lasten ja oppilaiden tunnetaitojen vahvistaminen (5 op) koulutus. Tämän jälkeen osallistuja valitsee 1-4 valinnaista 2 op:n laajuista etäkoulutusta, riippuen siitä mihin teemoihin haluaa syventyä. Hankkeessa suoritetaan täten 7-13 opintopistettä.

Sisältöalueet:

 • Perustietoa tunteista – mitä tutkimustieto meille hankalien tunteiden käsittelystä kertoo?
 • Tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, ilmaiseminen ja käsittely
 • Tunne-elämän kehityksen portaat. Miten lapsen ja nuoren tunnekehitystä voi tukea?
 • Miten opettaa lapsi- ja oppilasryhmille tunnetaitoja? Toiminnallisuus, luova tunnetyöskentely
  ja tunneilmaisu, kehollisuus, mielikuvat, kosketus, hengitys ja keskustelu.
 • Tunnekuohut – haastavien tilanteiden kohtaaminen ja tarpeiden ymmärtäminen niiden takaa
 • Oman taustan tunnistaminen – miten lapsuuden tunnekokemukset vaikuttavat minuun
  aikuisena ja kasvattajana?
 • Omat tunnetaidot työssäjaksamisen tukena.

Etäopetuspäivät ovat:

 • ma 20.9. klo 9-15
 • ti 21.9. klo 9-15
 • ti 12.10. klo 9-15
 • to 18.11. klo 9-15

Kouluttajina toimivat luokanopettaja Minna Perkiö, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, työnohjaaja sekä Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen kehittäjä (Tunne & Taida Oy).

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2021-2022.

Kouluttaja

Minna Perkiö ja Anne-Mari Jääskinen