• Kurssit

Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa

Joensuu 1.9.2020

Ilmoittaudu mukaan!

Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen.

Miten ymmärtää näitä tilanteita?

Miten toimia niissä rakentavasti?

Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi?

Mitä sitten, kun sanat eivät auta?

Ja entäs ne omatkin tunteet – pelot, epävarmuudet, sisäiset raivot?

Koulutus antaa osallistujalle ymmärrystä lapsen haastavan käyttäytymisen taustoihin ja herättelee siihen vaikuttamiseen myönteisin keinoin. Osallistuja saa ymmärrystä tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä myös aivojen tasolla. Koulutuksessa saa ajatuksia, miten toimia omien ja lapsen tunteiden äärellä rakentavasti, itseä ja lasta kunnioittavasti.

Hinta: 95 €
Aika: 14.30–18.30

Kouluttaja

Titta Karanta

LTTO-koulutukset, ala- ja yläkoulujen koulutukset

Titta toimii kouluttajana Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksissa sekä erityisesti ala- ja yläkoulujen tilauskoulutuksissa Keski- ja Pohjois-Suomen koulutustilaisuuksissamme.

Titta on kokenut kouluttaja ja luennoitsija ja saa kiitosta rauhallisuudestaan ja selkeydestään sekä helposta lähestyttävyydestään. Titan koulutuksista välittyy lämpö, inhimillisyys ja arjen esimerkit.

Lue lisää