Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Kokemuksellista harjoittelua yhdessä – nuori yksilöllisessä tunnetaito-ohjauksessa

Maalaaminen, savityöskentely, musiikki ja tarinallisuuden käyttö voivat olla monelle nuorelle toimivia keinoja päästä kiinni tunteisiin ja niiden ilmaisuun, kirjoittaa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Katri Filppula.

”Tunnetaitojen tukeminen nuorten yksilöohjauksessa on ennen kaikkea tunnesäätelytaitojen harjoittelua kokemuksellisten harjoitusten avulla.

Nuori saattaa tulla tunnetaito-ohjaukseen joko siksi, että hän itse kokee pahaa oloa tai siksi, että aikuiset ovat huolissaan nuoren käytöksestä.

Tunnetaito-ohjauksessa pyritään kokonaisvaltaisesti lisäämään nuoren uskoa omaan pystyvyyteen ja selviytymiseen sekä vahvistamaan hänen itsetuntoaan. 

Tunteiden välttelystä niiden turvalliseen kohtaamiseen

Tunnetaito-ohjauksessa tunteita opetellaan kohtaamaan niiden välttelyn sijaan.

Jos nuori on oppinut välttelemään tunteitaan ja kehonsa reaktioita, hän tarvitsee niihin tutustumisessa tukea turvalliselta aikuiselta. Näin hän saa hiljalleen kokemuksia siitä, että hän selviää voimakkaidenkin tunteiden kanssa, eikä päädy sellaisiin tekoihin tai valintoihin, jotka ovat hänelle haitallisia. 

On tärkeää huomata, että jokainen nuori on todella erilainen, joten mitään valmista kaavaa ei voi nuorten kanssa käyttää. Kun oppii tuntemaan nuoren, oppii myös huomaamaan, mitkä harjoitteet hänen kanssaan toimivat parhaiten.

”Nuori tarvitsee paljon myötätuntoa muutoksen myllerryksessä.”

Emotionaalista turvaa rakennan tietoisesti siten, että osoitan nuorelle, että hän on hyväksytty ja riittävä omana itsenään. Kerron nuorelle myös pääpiirteittäin, mitä tunnetaito-ohjauksessa tehdään. Kerron, että mitään ei ole pakko sanoa tai tehdä ja että kaikki tunteet ovat sallittuja.

Teemme nuorelle myös “turvapaikan” mielikuvaharjoituksen avulla. Yleensä askartelemme nuoren kanssa hänelle turvakartan, jonka hän saa mukaan kotiin.

Turvaa vahvistan myös pitämällä mahdollisimman hyvin huolta itsestäni ja omasta emotionaalisesta turvasta. Ohjaajan oma levollisuus, turvan kokemus ja luottamus auttavat myös nuorta.

Kasvata tunnekehoyhteyttä pikku hiljaa

Olen työssäni huomannut, että tunnekehoyhteyden kasvattaminen on yksi olennaisimmista asioista tunnetaito-ohjauksessa.

Aloitamme keholliset harjoitukset yleensä lyhyillä ja helpoilla harjoituksilla. Kokeilemme, miltä kehon tutkiminen ja aistiminen tuntuu.

Pikkuhiljaa, luottamuksen ja turvan lisääntyessä, otamme mukaan pidempiä harjoituksia.

”Tunnekehoyhteyden vahvistuminen vaikuttaa nuoreen yleensä suuresti.”

Nuori on kenties yrittänyt selvitä tunteidensa kanssa välttelemällä niitä tai piilottamalla niitä erilaisilla tavoilla. Tunteiden välttely on ehkä auttanut hetkeksi, mutta paha olo on saattanut palata vielä pahempana myöhemmin.

Kun nuoren yhteys tunnekehoon vahvistuu ja hän saa kokemuksia siitä, että hän voi vaikuttaa omaan oloonsa, se lisää hänen turvan ja luottamuksen kokemustaan. Nuorelle alkaa vahvistua luottamus siihen, että hän voi vaikuttaa oloonsa, tunteisiinsa, ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä. 

Teemme myös usein nuoren kanssa rajoihin ja jämäkkyyteen liittyviä harjoituksia. Itsen vahvistaminen etukäteen, vaikkapa ennen uuteen tilanteeseen tai paikkaan menemistä, auttaa usein nuorta jännityksen kanssa.

Maalaaminen, savityöskentely, musiikki, metaforien ja tarinallisuuden käyttö voivat olla monelle nuorelle todella toimivia keinoja päästä kiinni tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen. Tarinallisuuden avulla voidaan luoda nuoren ongelmatarinan tilalle uusi vaihtoehtoinen, voimaannuttava tarina. 

Tärkeää on huomioida, että nuorelle annetaan myös teoriatietoa tunteista ja niiden tehtävistä.

Luota tunnetaito-ohjaajana nuoreen ja itseesi

Ensimmäiselle ohjauskerralle ei kannata asettaa kovin suuria tavoitteita tai odotuksia.

Muistan, että alkuun aina jännitin nuorten ohjausta. Tuleekohan tästä mitään ja saakohan nuori tästä mitään? Kokemus on tuonut rentoutta ja luottamusta siihen, että oivalluksia syntyy ja taitoja kertyy. 

”Oma kokemukseni on, että tunnetaito-ohjauksen aikana nuori yleensä vapautuu ja voimaantuu sisäisesti. Hän saa uskoa itseään kohtaan ja levollisuus kasvaa hänessä.”

Osa nuorista saattaa olla alkuun todella niukkasanaisia ja vaikuttaa jopa siltä, ettei heitä kiinnosta, mutta myöhemmin saan tietää vaikkapa vanhemmilta, että nuoressa on tapahtunut suuria muutoksia.

Pienetkin onnistumiset ja positiiviset muutokset ovat tärkeitä ilon aiheita. Yhtä tärkeää on muistaa, että myös virheistä ja epäonnistumisista voi oppia. 

Turvan, kehollisuuden ja luovan tunnetyöskentelyn huomioiminen on vaikuttanut ohjaukseeni oleellisella tavalla – se on tuonut minulle luottamusta ohjaajana. Uskallan antaa rohkeammin sisäisen tiedon ohjata kussakin hetkessä eikä minun ei tarvitse niin paljoa suunnitella ohjaustuokioita. Voimme myös kokeilla ja tutkia uteliaasti yhdessä nuoren kanssa. Liika ammattiroolissa oleminen ei yleensä nuorten kanssa toimi.”  

Kirjoittaja on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO) sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Sinustakin Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja? Lue lisää alkavista koulutuksistamme täältä ja ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää muista Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajien kokemuksista!

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Yläkoulussa huumori ja tilannetaju auttavat

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaidot erityisopetuksessa – sytytä ja vaali toivon kipinää!

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Lue myös nämä

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaidot erityisopetuksessa – sytytä ja vaali toivon kipinää!

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaidot erityisopetuksessa – sytytä ja vaali toivon kipinää!

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Yläkoulussa huumori ja tilannetaju auttavat

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Yläkoulussa huumori ja tilannetaju auttavat