Tunnetaidoista tukea työssäjaksamiseen ja uupumisen ehkäisyyn!

Tässä koulutuksessa organisaatiosi pääsee  

 • oivaltamaan tunteiden ja tarpeiden merkitystä kuormittumisen ja uupumisen ehkäisyssä
 • kokemaan ja oppimaan, miten yhteyttä tunteisiin ja tarpeisiin voi alkaa kasvattaa – myös jo uupuneena
 • löytämään myötätuntoa itseä kohtaan
 • kasvattamaan varmuutta asioiden rajaamiseen ja itsen ilmaisuun
 • kuulemaan, miten rajaaminen ja palautumisesta huolehtiminen on osaltaan myös työkyvystä huolehtimista

Tunnetaidot ja työssäjaksaminen -koulutuksesta saatte:

 • tutkittua tietoa tunteista, tunnetaidoista, työssäjaksamisesta ja uupumuksesta  
 • kokemuksellisia harjoitteita tunteista ja tarpeista
 • ymmärrystä kuormittumisen vaikutuksesta tunteisiin ja siten työyhteisön ilmapiiriin ja jaksamiseen
 • varmuutta työhyvinvoinnin kulmakivistä ja keinoista lähteä vahvistamaan niitä
 • rohkeutta ja varmuutta tehdä valintoja hyvinvointia tukien

Valitse sopivin laajuus!

 • STARTTI-luento (1-1,5h) inspiroi – mahdollisuus myös kysymyksille!
 • MIDI-tason koulutus (3h) antaa osallistujille tietoa stressi- ja tunnesäätelyn perusteista, tunteiden dynamiikasta sekä tunteisiin vaikuttamisesta – työssäjaksamisen ja uupumisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.
 • MAXI-tason koulutus (1 päivä) antaa osallistujille  lisäksi kokemuksellisia harjoitteita, jotka tukevat omaa voimaantumista. Koulutus auttaa myös huolehtimaan omasta stressinsäätelystä ja palautumisesta.
 • PRO-tason koulutus (2×1,5 päivää + verkko-oppimisympäristö) antaa vahvat perusvalmiudet toimia itseä ja työyhteisöä tukevalla tavalla.

 

Osui ja upposi!

”Selkeät askeleet, kokonaisuus ja rakenne.”

”Tempo oli tosi toimiva, ehti ajatella omaa elämää vaikka oli reilusti asiaa.”

”Diojen visuaalisuus jäi mieleen.”

”Tuki tiedostamaan, että onkin ollut myötätuntoinen, ja siitä tuli tosi hyvä fiilis.”

”Kouluttajien läsnäolo ja aitous välittyy.”

Tilaa koulutus työryhmällenne!