Kirjoittaja Anne-Mari Jääskinen

Mitä voit muuttaa ympäristössä tukemaan lasta juuri hänen tarpeissaan?

Kun halutaan vaikuttaa lapsen itsesäätelyn, tunne-elämän tai sosiaalisten taitojen pulmiin, tulee aina kääntää katse myös lapsen kasvu- ja toimintaympäristöön.

Muuttaa tapoja, joilla lasta kohdataan ja lapsen kanssa toimitaan. Muuttaa tapoja sellaisiksi, jotka tukevat juuri tämän lapsen tarpeita.

Ehkä hän tarvitsee selkeämpää jäsennystä ololleen? Ehkä aistiärsykkeiden vähentämistä? Ehkä hän kaipaa pitkäaikaista läsnäoloa tutulta aikuiselta, eikä niiltä vaihtuvilta?

Ehkä hän kaipaa muita enemmän ja tarkemmin ohjeita, ehkä kuvatukeakin? Ehkäpä tässä onkin kyse levollisen yhdessäolon vähyydestä?


Ehkä nuorella on hämmentynyt olo ja hän kaipaa ymmärrystä ympärillään ja sisällään tapahtuviin asioihin. Ehkäpä jo se, että me aikuiset ymmärrämme nuoressa tapahtuvia sisäisiä muutosmyllerryksiä, auttaa suhtautumaan häneen myötätuntoisemmin?

Ehkäpä yhdessä rupattelu ja leppoisa puuhastelu vähentävät kiristynyttä ilmapiiriä? Ehkäpä aikuisen kaikkeen puuttumisen vähentäminen ja pienenkin hyvän huomaaminen helpottaa kireäksi painunutta tunnelmaa?

Aina, kun pohdit lapsessa tai nuoressa näkemiäsi haasteita ja omaa tuskaisuuttasi niiden kanssa mieti, mikä sinun toiminnassasi voisi tukea lasta avautumaan kontaktiin, selkeyttämään oloa tai säätelemään kiihtynyttä mieltä?

Millainen tapa sinua auttaisi, jos olisit lapsi?


Lue myös nämä

”Mun sisäinen möykky pääsi musta ulos!” Tunnekokemuksia voidaan käsitellä kuvallisen työskentelyn kautta

Artikkelit

”Mun sisäinen möykky pääsi musta ulos!” Tunnekokemuksia voidaan käsitellä kuvallisen työskentelyn kautta

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Artikkelit

Kysely kertoo: Näin tunnetaitojen opettelu vaikuttaa aikuiseen ja lapseen

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa

Artikkelit

Oivalla tunnetaito-ohjauksesta: Tunnetaito-ohjaus maahanmuuttajalasten kanssa